Synagoge Weesp

Indië-herdenking met voorstelling MAX305 2015

WEESP - Ook dit jaar is er in de synagoge weer een Indië-Herdenking. Op 15 augustus wordt de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De organisatie is in handen van Eric Hage.

De herdenking is rond een voorstelling van MAX305. Op basis van haar vaders oor­logser­varin­gen in Ned­er­lands-Indië, in het Hiroshima-2b kamp in Japan, maakte Ernestine Alexandrine De Wilde de Ligny de voorstelling Max (sol­daat num­mer 305). Een ver­haal over erken­ning, keuzevri­jheid, en moed. Met tra­di­tionele ele­menten van de Indone­sis­che archipel en Indis­che cul­tuur.

Gratis
De avond begint op 15 augustus om 20.00 met 1 minuut stilte, waarna de voorstelling zal beginnen. Toegang gratis. De deuren openen om 19.30 uur.

sigplus