theatergroep max305 html

Unite Revolution Slider 2

Produktie Het Verscholen Dorp 2017-2018

Bezig met de voorbereiding voor onze nieuwe voorstelling en samen met de boswachter een prachtige route door het Vierhouterbos op weg naar Het Verscholen Dorp. Het is nauwelijks voor te stellen dat meer dan 80 mensen hier ondergedoken waren. Toch op het laatste moment op 29 oktober 1944 is het dorp ontdekt. Een vader en een kind, een vader, moeder en een zoon, een oudere man en ook de Oud-Indiëstrijder Max Gompes en zijn vrouw Kaatje hebben het niet gered en zijn uiteindelijk gefusilleerd. De plek vraagt om diep respect. De natuur geeft een beetje troost. Ieder jaar wordt hier op 4 mei een herdenkingsdienst gehouden samen met de nabestaanden van de slachtoffers en de verzetsstrijders.

 

 

Xpert Scroller

19401945

19401945

overgave

overgave

sjaal

sjaal

brother

brother

japan view

japan view

knil

knil

schuld

schuld

verlangen

verlangen

×

Bericht

Failed loading XML...
Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag rss line 1 Extra content at the end of the document

Indisch4ever

19,20,21 juni Max 305

max305

Max 305 schrijft:   Op basis van de oorlog-er­varin­gen van Max (sol­daat num­mer 305) gedurende de Tweede Werel­door­log in
Ned­er­lands Indië en in het Hiroshima-​2b kamp in Japan maakt Ernes­tine thans een voorstelling.
Een ver­haal over erken­ning, keuzevri­jheid, en moed.
Met prachtig tra­di­tionele ele­menten van de Indone­sis­che archipel /​Indis­che cul­tuur.

In het script wor­den dwarsver­ban­den gelegd met ver­halen van de na-​oorlogse gen­er­atie. De voorstelling Max305 heeft een doc­u­men­tair karak­ter met his­torische feiten en algemene aspecten zoals het Indis­che Zwi­j­gen, de afwezigheid van een col­lec­tief bewustzijn, het kun­nen omgaan met over­lev­ingskansen.

Op vrijdag 19 juni, zater­dag 20 juni en zondag 21 juni om 15.00 uur en om 20.00 uur speelt MAX305 in de Nieuwe Ban­ier, Ban­ier­straat 1, 3032 PA Rot­ter­dam

sigplus